Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

DIPLOMATISKT INTERMEZZO

Fatalt porträttfynd förtörnar Ankara!

Trion som fick Turkiet å gott humör igen!

Den diplomatiska s.d.h. förvecklingen mellan Grönköping och Turkiet har kunnat lösas. Detta sedan det visat sig att hr sultanen Ahmed III inte alls avbildats upp och ned. Förhandlingarna om en gemensam front mot moskoviten (ryssen), som inleddes av hr hjältekonungen Karl XII, kan därför förhoppningsvis återupptas.

Det var i mitten av förra månaden (januari) som ett porträtt av hr sultanen Ahmed åträffades å Rådhusets vind.

– Jag har sällan ärende upp till vinden, men nu skulle jag hämta ned några gamla orientaliska mattor. Vi har ju sänkt värmen i rådhuset för att spara å skattebetalarnas pengar och det har blivit ganska kallt å golven, berättar hr rådhusvaktmästare August Ferm.

– Å väggen bakom hyllan med mattorna upptäckte jag en stor tavla föreställande en herre i exotiska kläder stående å huvudet. Jag larmade genast hr stadsrådet Eriksson (S).

Bosporens broar!
Nyheten om den minst sagt udda avbildningen av hr sultanen spred sig snabbt över världen och nådde även Turkiets president hr Recep Tayyip Erdogan i Ankara. (Nyheten hade antagligen tagit sig till den turkiska huvudstaden över någon av de två broarna över Bosporen.)

Hr president Erdogan krävde i s.m.s. hårda ordalag att den person som avbildat hans företrädare i en förnedrande pose (ställning) omedelbart skulle straffas, helst s.d.h. pinligt. Om inte, så skulle den svenska NATO-ansökan förpassas till historiens papperskorg.

Konst-konnässörer!
Snabbt tillsattes en sakkunnigkommitté för att göra en närmare besiktning av det udda konstverket. Hrr stadsrådet Joel Eriksson (S), grundrektor Ludvig Hagwald och konstmålare Malte Janzzon (f. Jansson) tog sig fram till tavlan genom spindelväven och lyfte ned den från väggen. Vid granskningen av baksidan visade det sig att tavlan hade signerats av konstnären, men att namnteckningen var upp och ned. Efter några förvirrade minuter kläckte hr konstmålare Janzzon gåtan.

– Till slut kände jag igen min förfader hr Malthe Janssons signatur och det visade sig helt enkelt att tavlan hade hängts upp upp och ned. Vi drog alla tre en v.m.k. lättnadens suck, förklarar hr konstmålare Janzzon.

Anfader bataljmålare!
Hr grundrektorn visste att berätta att hr bataljmålare Malthe Jansson följt med hr hjältekonungen Karl XII under dennes fälttåg i öster. Under vistelsen i Bender (före den s.k. kalabaliken) gjorde han ett besök i Konstantinopel (nuv. Istanbul) och gavs då antagligen tillfälle att avbilda hr sultanen.

Konstverket har nu skickats till Turkiets ambassad i Kgl. huvudstaden (Stockholm) som ett bevis å Grönköpings fortsatt goda förbindelser med Turkiet. Försändelsen är tydligt märkt ”denna sida upp”.