Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

POLIS UTREDER SÄRSKILD HÄDELSE

Bibelbränning dock godartad!

Hr kyrkoherden med Bibel 2000

Ett flertal biblar uppeldades i söndags å kyrkbacken utanför Läspedômen, inför förvånade församlingsbor. Eftersom förövaren ej inhämtat polistillstånd, larmades hr polis Paulus Bergström, som strax proklamerade ”Särskild hädelse”, som det heter å polisprosa. Men då nödig grundlagsändring ej medhunnits, fick den konkreta polisinsatsen begränsas till en kopp kaffe.

Fullt polispådrag hade dock utlösts i form av ej blott hr polis Bergström själv men jämväl hr lantpolis Fröblom och polishund Karolina, jämte ett rejält kravallstaket.

Å brottsplatsen åträffade polisstyrkan, till sin stora förvåning, hr kyrkoherde Hilarius Boklund själv, i full färd med att slänga ett större parti biblar å elden. Misstanke om hets mot folkgrupp uppkom genast, men då den kringstående folkgruppen inte föreföll särskilt upphetsad, befanns lagligt stöd för ingripande saknas.

Flera goda skäl!
Ett gripande av bibeleldaren försvårades vidare av att det var biblar i 1917 års översättning som uppeldades – alltså ogiltiga biblar, då det nu är Bibel m/2000 som gäller. Och eldningen syftade ej till att uttrycka missaktning, blott att ge plats i hyllorna för en påfyllnadsleverans av Bibel 2000.

Och som extra skäl framhöll hr kyrkoherde Boklund, att 1917 års Bibel kan te sig obegriplig med alla svåra ord den inrymmer, exempelvis de allra första, I begynnelsen – det förstår inte dagens konfirmander. Därmed vore denna version att anse som elitistisk.

Sansad bedömning!
Så efter en samlad bedömning fann hr polis Paulus Bergström bibelbränningen vara väl förenlig med alla kända lagrum – förutom möjligen stadens Brandstadga. Därför utposterades hr lantpolis Fröblom såsom brandvakt, medan polismakten i övrigt kunde inbjudas till kyrkkaffet med dithörande diskussion kring dagens predikan, som denna gång handlat om skärselden.

Senare upptäckte hr pastorsadjunkt Amadeus Aftongård att det svårförståeliga I begynnelsen inleder även Bibel 2000, något för framtida bibelkommissioner att rätta till. Hr kyrkoherde Boklund föreslår Till att börja med.