Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

SKANDAL I ÄRKEBISKOPSVALET

Lokal kyrkoherde ratad trots topp-cv!

En förtörnad kyrkoherde Boklund med hustru undrar hur det kunde gå så fel

Vår andlige ledare, hr kyrkoherde Hilarius Boklund, har förbigåtts å det flagrantaste vid årets ärkebiskopsval. Detta är så mycket mer skandalöst som hr kh Boklund å sistone liberaliserat sig i högsta grad och inte längre fördömer någonting alls.
-Där fick man för sin vidsynthet, säger en besviken hr k.herde Boklund som nu väntas vrida tillbaka sin teologi i mer gammallutheranska gängor.

Att det nyss avhållna ärkebiskopsvalet utföll till Grönköpings kyrkofaders nackdel ter sig som en ren straffdom. Kyrkorådets ordförande, fru kyrkoherdinnan Hildegard Boklund, är upprörd, när GV:s andlige utsände infinner sig i prästgården för att kondolera.
-Har ju Grönköping inte haft en enda prelat å ärkesätet under de senaste 850 åren, så det var verkligen vår tur den här gången.
-Och Hilarius hade som ärkebiskop numro 71 blivit en prydnad för hela kristenheten, både from och duktig som han är, säger fru k.herdinnan Boklund. Ja, vem kan utstråla trosvisshet och frälsarnit som han, när han kommer i form uppe i predikstolen. Och även jag skulle ha dragit mitt strå till korset i ärkebiskopsgården, van som jag är att koka kaffe och baka småkakor m.e.m. dygnet runt.

Avspisad!
-Ja, Herren prövar de sina, suckar den förtörnade hr kyrkoherde Boklund, där han – föga inspirerad – sliter med söndagens predikan vid sitt skrivbord. Men det får väl vara med måtta, jag känner mig färdigprövad vid det här laget. Efter det senaste valet blev jag avspisad å följande sätt, säger hr k.h. Boklund: ”Till Hilarius Ansgar Boklund. Tack för visat intresse, tjänsten är nu tillsatt med annan sökande. Bättre lycka nästa gång. Med vänlig hälsning, samt Guds frid. [Oläslig namnteckning]”

Klerikala storverk!
-Mitt andliga CV saknar motstycke, betonar hr kyrkoherde Boklund. Har jag omvänt 42 hedningar, återfört 1.525 syndare till den rätta, smala vägen, döpt 5.776 spädbarn, vigt 1.845 brudpar varav 2 samkönade samt begravt 11.443 döda.

-Vidare har jag uppdaterat min teologi till dagens krav, någon mera s.m.s. main stream än jag får man leta efter. Jag fördömer i dag ingenting och har breddat min teologiska famn till att inrymma t.o.m. imamer och mullor, åtminstone de mera beskedliga.

 Slut å tolerans!
-Men allt förgäves, avslutar hr kyrkoherde Hilarius Boklund, som nu överväger att återgå till sin traditionella troslinje, där det får vara måtta å toleransen. Och skall detta bliva skönt, det frestar på